+45 91 91 69 69
kontakt@teoritimen.dk

Spiritus- og narkokørsel

Spiritus- og narkokørsel

Hvis du har kørt med euforiserende stoffer eller alkohol i kroppen, kan der ske flere forskellige scenarier – fĂĽ her overblikket over hvilke konsekvenserne der er.

Prisen for spirituskørsel

Hvis du er blevet taget for spirituskørsel, ogsü kaldet promillekørsel da mÌngden af alkohol i blodet müles i promiller, kan der ske flere forskellige scenarier.
For det første skal du vÌre opmÌrksom pü at overtrÌdelser af fÌrdselsloven ikke vil komme til at fremgü af din offentlige straffeattest (altsü den som din arbejdsgiver kan forlange at se), men det vil fremgü i politiets eget interne system.
Bøden for spirituskørsel afhÌnger af mÌngden af alkohol i blodet. Hvis promillen er mellem 0,5 og 2,0 vil bødestørrelsen blive beregnet ud fra din indkomst og vil vÌre pü 1 müneds nettoløn x størrelse af promillen. Det kan vÌre et større regnestykke, og der findes heldigvis adskillige bødeberegnere pü nettet som kan bruges til dette. Vi har opstillet et eksempel herunder.

Netto Münedslønnen fastsÌttes til 1.000 kr. for hver 25.000 kr. i ürlig bruttoindtÌgt.
Hvis den ürlige bruttoindtÌgt er pü f.eks. 300.000 kr., sü er netto münedslønnen 12.000 kr.
Hvis du har en promille pü f.eks. 1,2 vil du skulle betale en bøde pü 14.400 kr. og du vil fü en ubetinget frakendelse af dit kørekort.
Med en promille pü 0,51 (hvilket er det laveste man kan straffes for) vil bøden ligge pü 6.100 kr. ved samme ürsindtÌgt, og du vil fü en betinget frakendelse af dit kørekort.

Lovkrav og prøvegebyr

Men det er ikke det hele – For derudover er det et lovkrav at du skal deltage i et ANT (Alkohol-Narko-Trafik) kursus, der koster 3200 kr. at deltage i. Kurset bestĂĽr af fire lektioner af tre timers varighed, og det afhĂŚnger af de enkelte kommuner hvornĂĽr kurset afholdes. Kurset er gyldigt i ĂŠt ĂĽr, og hvis du ikke fĂĽr generhvervet i løbet af gyldighedsperioden, skal du tage kursus igen.

Men udgifterne stopper heller ikke her…. Prøvegebyret til politiet er 890 kr. for dem der skal generhvere deres kørekort, og det er hvis du består begge prøver i første forsøg. Hvis du for eksempel dumper din første teoriprøve, skal der betales nyt gebyr.
Hvis du har füet en ubetinget frakendelse af kørekortet pü grund af spirituskørsel, er det ikke et krav at du skal modtage køreundervisning før du gür op til teoriprøven, eller køreprøven. Men det er et krav at din køreprøve skal afvikles i en skolevogn, og südan en kan lejes ved en køreskole. De fleste køreskoler ved godt at du ikke kan leje en skolevogn hvor som helst, og lejeprisen for en skolevogn i Nordjylland ligger pü cirka 800 kr. Desuden vil de fleste køreskoler anbefale et par køretimer inden køreprøven, büde for at du kan fü vist hvad du skal vÌre opmÌrksom pü til køreprøven, men ogsü fordi man som kørelÌrer vil sikre sig at man ikke lejer sin bil ud til en person som ikke kører ansvarligt. En kørelektion koster cirka 500 kr. og der vil typisk skulle tre lektioner til. Herunder gennemgang af den de tekniske spørgsmül som du vil blive stillet af den prøvesagkyndige forud for køreprøven. Se mere om de blü kort lige her

Vidste du at 27 % dumper teoriprøven første gang

Følg vores 6 steps og undgü at blive en del af dumpe statistikken

LĂŚs mere om de 6 steps

Flere kategorier kan blive en dyr fornøjelse

Desto flere kategorier du har kørekort til, motorcykel, bil og eventuelt lastbil, desto dyrere kan det gå hen at blive.…For hvis du ikke består hele din køreprøve efter maksimalt to teoriprøver, og to køreprøver, så skal du begynde helt forfra. Det vil sige et helt nyt kørekortsforløb bestående af 53 lektioner på hver 45 minutter ved generhvervelse af dit bilkørekort. Udover at det kræver utroligt meget tid, så koster et kørekort i dag mellem 10 og 16.000 kr.

Alt i alt, hvis du ikke bestür efter 2 teoriprøver, og 2 køreprøver, kan du forvente at skulle betale:

  • 4 gange prøvegebyr (4×890 kr.) = 3.560 kr.
  • 2 gange leje af skolevogn (2×800 kr.) = 1.600 kr.
  • 6 kørelektioner (6×500 kr.) = 3.000 kr.

AltsĂĽ 8.160 kr.

Hvis vi opstiller et eksempel hvor man har kørt med en promille på 1,2 og har en gennemsnitsindkomst på ca. 300.000 kr. årligt. Kan man i værste tilfælde ende med at skulle betale ca. 41.760 kr. for at få sit kørekort igen. + 65 undervisningstimer som skal tages ud af kalenderen…..

Vil du gerne vÌre sikker pü at bestü din teoriprøve i første forsøg, sü bestil adgang til vores teoriprøver fra 49 ,- lige her

Spirituskørsel betyder frakendelse af kørekort.

Hvis man taler om frakendelse i forbindelse med spirituskørsel, sü er reglerne at hvis man har kørt med en promille mellem 0,51 og 1,2 sü für man en betinget frakendelse (Det vil sige at man beholder sit kørekort, men man skal op til en kontrollerende køreprøve (altsü büde teori og praktisk prøve). Man har som regel 6 müneder til at afvikle begge prøver, ellers fratages man sit kørekort. Hvis man ikke bestür Ên af prøverne, tager politiet kørekortet, og man für det først igen nür man har bestüet begge prøver.

Hvis man har kørt med en promille pü 1,21 eller derover für man en ubetinget frakendelse (fÌrdselslovens § 126) af kørekortet. Her mü man ikke køre bil i 6 müneder, og først derefter kan man gü op til en køreprøve. Hvis dette gentager sig, bliver straffeperioden sat op til 3 ür.


Narko-kørsel.

Hvis du kører med ulovlige, euforiserende stoffer i kroppen, vil strafudmülingen svare til at du kører med en promille pü 1,21. Det vil sige en frakendelse af kørekortet i 3 ür, en stor bøde, og du skal igennem ANT kursus og ny teori, og køreprøve.

Der har vÌret megen omtale og skriverier om kørsel med THC i blodet. (altsü hvis man har røget hash). THC kan spores i blodet op til 30 dage efter at man har indtaget/røget hash. Det er selvfølgelig afhÌngig af mÌngden, og hvilken type hash der er tale om.

Der er stadig en 0 tolerance for at køre med stoffer i blodet, men koncentrationen af THC kan müles rimelig nøjagtigt, og bødens størrelse vil afhÌnge af THC mÌngden der müles i blodet. Der er en nedre bagatelgrÌnse pü 0,001 mg THC pr. kg. blod, sü det er sü lavt at det aldrig kan betale sig at regne pü det.

Minimumsstraffen for at køre med THC i blodet er et klip i kørekortet og ½ müneds nettoløn i bøde. Straffen udmüles altsü lidt pü samme müde som ved spirituskørsel, hvor koncentrationen i blodet afgør straffens størrelse.