+45 91 91 69 69
kontakt@teoritimen.dk
sikker betaling med kreditkort teoritimen.dk

Spiritus- og narkokørsel

Hvis du har kørt med euforiserende stoffer eller alkohol i kroppen, kan der ske flere forskellige scenarier – få her overblikket over hvilke konsekvenserne der er.

Prisen for spirituskørsel

Hvis du er blevet taget for spirituskørsel, også kaldet promillekørsel da mængden af alkohol i blodet måles i promiller, kan der ske flere forskellige scenarier.
For det første skal du være opmærksom på at overtrædelser af færdselsloven ikke vil komme til at fremgå af din offentlige straffeattest (altså den som din arbejdsgiver kan forlange at se), men det vil fremgå i politiets eget interne system.
Bøden for spirituskørsel afhænger af mængden af alkohol i blodet. Hvis promillen er mellem 0,5 og 2,0 vil bødestørrelsen blive beregnet ud fra din indkomst og vil være på 1 måneds nettoløn x størrelse af promillen. Det kan være et større regnestykke, og der findes heldigvis adskillige bødeberegnere på nettet som kan bruges til dette. Vi har opstillet et eksempel herunder.

Netto Månedslønnen fastsættes til 1.000 kr. for hver 25.000 kr. i årlig bruttoindtægt.
Hvis den årlige bruttoindtægt er på f.eks. 300.000 kr., så er netto månedslønnen 12.000 kr.
Hvis du har en promille på f.eks. 1,2 vil du skulle betale en bøde på 14.400 kr. og du vil få en ubetinget frakendelse af dit kørekort.
Med en promille på 0,51 (hvilket er det laveste man kan straffes for) vil bøden ligge på 6.100 kr. ved samme årsindtægt, og du vil få en betinget frakendelse af dit kørekort.

Lovkrav og prøvegebyr

Men det er ikke det hele – For derudover er det et lovkrav at du skal deltage i et ANT (Alkohol-Narko-Trafik) kursus, der koster 3200 kr. at deltage i. Kurset består af fire lektioner af tre timers varighed, og det afhænger af de enkelte kommuner hvornår kurset afholdes. Kurset er gyldigt i ét år, og hvis du ikke får generhvervet i løbet af gyldighedsperioden, skal du tage kursus igen.

Men udgifterne stopper heller ikke her…. Prøvegebyret til Færdselsstyrelsen er 1000 kr. for dem der skal generhvere deres kørekort, og det er hvis du består begge prøver i første forsøg. Hvis du for eksempel dumper din første teoriprøve, skal der betales nyt gebyr.
Hvis du har fået en ubetinget frakendelse af kørekortet på grund af spirituskørsel, er det ikke et krav at du skal modtage køreundervisning før du går op til teoriprøven, eller køreprøven. Men det er et krav at din køreprøve skal afvikles i en skolevogn, og sådan en kan lejes ved en køreskole. De fleste køreskoler ved godt at du ikke kan leje en skolevogn hvor som helst, og lejeprisen for en skolevogn i Nordjylland ligger på cirka 800 kr. Desuden vil de fleste køreskoler anbefale et par køretimer inden køreprøven, både for at du kan få vist hvad du skal være opmærksom på til køreprøven, men også fordi man som kørelærer vil sikre sig at man ikke lejer sin bil ud til en person som ikke kører ansvarligt. En kørelektion koster cirka 500 kr. og der vil typisk skulle tre lektioner til. Herunder gennemgang af den de tekniske spørgsmål som du vil blive stillet af den prøvesagkyndige forud for køreprøven. Se mere om de blå kort lige her

Vidste du at 27 % dumper teoriprøven første gang

Følg vores 6 steps og undgå at blive en del af dumpe statistikken

Læs mere om de 6 steps

Flere kategorier kan blive en dyr fornøjelse

Desto flere kategorier du har kørekort til, motorcykel, bil og eventuelt lastbil, desto dyrere kan det gå hen at blive.…For hvis du ikke består hele din køreprøve efter maksimalt to teoriprøver, og to køreprøver, så skal du begynde helt forfra. Det vil sige et helt nyt kørekortsforløb bestående af 53 lektioner på hver 45 minutter ved generhvervelse af dit bilkørekort. Udover at det kræver utroligt meget tid, så koster et kørekort i dag mellem 10 og 16.000 kr.

Alt i alt, hvis du ikke består efter 2 teoriprøver, og 2 køreprøver, kan du forvente at skulle betale:

  • 4 gange prøvegebyr (4×890 kr.) = 3.560 kr.
  • 2 gange leje af skolevogn (2×800 kr.) = 1.600 kr.
  • 6 kørelektioner (6×500 kr.) = 3.000 kr.

Altså 8.160 kr.

Hvis vi opstiller et eksempel hvor man har kørt med en promille på 1,2 og har en gennemsnitsindkomst på ca. 300.000 kr. årligt. Kan man i værste tilfælde ende med at skulle betale ca. 41.760 kr. for at få sit kørekort igen. + 65 undervisningstimer som skal tages ud af kalenderen…..

Vil du gerne være sikker på at bestå din teoriprøve i første forsøg, så bestil adgang til vores teoriprøver fra 49 ,- lige her

Spirituskørsel betyder frakendelse af kørekort.

Hvis man taler om frakendelse i forbindelse med spirituskørsel, så er reglerne at hvis man har kørt med en promille mellem 0,51 og 1,2 så får man en betinget frakendelse (Det vil sige at man beholder sit kørekort, men man skal op til en kontrollerende køreprøve (altså både teori og praktisk prøve). Man har som regel 6 måneder til at afvikle begge prøver, ellers fratages man sit kørekort. Hvis man ikke består én af prøverne, tager Færdselsstyrelsen kørekortet, og man får det først igen når man har bestået begge prøver.

Hvis man har kørt med en promille på 1,21 eller derover får man en ubetinget frakendelse (færdselslovens § 126) af kørekortet. Her må man ikke køre bil i 6 måneder, og først derefter kan man gå op til en køreprøve. Hvis dette gentager sig, bliver straffeperioden sat op til 3 år.


Narko-kørsel.

Hvis du kører med ulovlige, euforiserende stoffer i kroppen, vil strafudmålingen svare til at du kører med en promille på 1,21. Det vil sige en frakendelse af kørekortet i 3 år, en stor bøde, og du skal igennem ANT kursus og ny teori, og køreprøve.

Der har været megen omtale og skriverier om kørsel med THC i blodet. (altså hvis man har røget hash). THC kan spores i blodet op til 30 dage efter at man har indtaget/røget hash. Det er selvfølgelig afhængig af mængden, og hvilken type hash der er tale om.

Der er stadig en 0 tolerance for at køre med stoffer i blodet, men koncentrationen af THC kan måles rimelig nøjagtigt, og bødens størrelse vil afhænge af THC mængden der måles i blodet. Der er en nedre bagatelgrænse på 0,001 mg THC pr. kg. blod, så det er så lavt at det aldrig kan betale sig at regne på det.

Minimumsstraffen for at køre med THC i blodet er et klip i kørekortet og ½ måneds nettoløn i bøde. Straffen udmåles altså lidt på samme måde som ved spirituskørsel, hvor koncentrationen i blodet afgør straffens størrelse.