+45 91 91 69 69
kontakt@teoritimen.dk
sikker betaling med kreditkort teoritimen.dk

Bliv klar til køreprøven

Til køreprøven er der en række teknik spørgsmål som du skal kunne svare på eller vise hvordan man kontrollerer.
Her kan du blive klogere på bilens udstyr, samt hvordan dette kontrolleres.

Højde, længde og bredde

En bil må, med eller uden belæsning ikke fylde mere end:

Bredde: 2,55 m.
Højde: 4,00 m.
Længde: 12,0 m.

Gods der rager mere end 1 meter ud foran eller bagved bilen SKAL afmærkes tydeligt. evt. med en hvid klud eller plasticpose.
Det samme gælder, hvis gods rager mere end 15 cm ud over bilens sider.
Køres der i lygtetændingstiden, skal afmærkningen være hvidt lys fremad og rødt lys bagud, samt godkendt cylinder med reflekterende røde striber.

MOTOR OG UDSTØDNING

Motoren skal være ren (ikke tilsølet til af olie) og tæt, (må ikke lække olie eller brændstof).

Udstødningen skal sidde fast samt være tæt.

Udstødningen skal være forsynet med lyddæmper.

Dette kontrolleres ved, at tænde motoren, og lytte efter utætheder. Kig evt. ind under bilen og se efter om der kommer røg ud.
Rør ved udstødningsrøret (evt. med en sko, da det kan være varmt) for at se om det sidder fastspændt.

DÆK

Der skal være samme type dæk på alle hjul (ikke nødvendigvis samme mærke) og de skal være pumpet op til et dæktryk efter bilfabrikantens forskrifter:

De dæktyper der skelnes imellem er følgende:

* Radialdæk
* Diagonaldæk
* Vinterdæk (M+S)
* Pigdæk

Dæk, hjulfælge og hjullejer skal være ubeskadigede. 
Der skal være et dækmønster på mindst 1,6 mm. (find TWI mærket på siden af dækket, og aflæs på dækmønster-indikatorens forhøjning).

Eventuelt retningsbestemt dæk skal være monteret i korrekt omløbsretning.

Pigdæk må kun benyttes fra 1. november til 15. april, og skal i så fald være monteret på alle bilens hjul.

Dæk og hjulfælge skal være ubeskadigede.

STØDDÆMPERE

Støddæmpernes opgave er, at holde hjulene i kontakt med vejbanen konstant. Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul.

Kontrolleres på følgende måde:
*Trykker kraftigt over bilens støddæmper.
*Bilen skal herefter straks falde til ro.
*Dette gøres ved alle bilens 4 støddæmper.

STYREAPPARAT

Styreapparatet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt.

Styreapparatet skal være selvoprettende uden mislyde.

Ratslør og kontrol af ratslør

Ratslør er det stykke som rattet kan drejes uden at hjulene følger med.
Der må ikke være ratslør på nyere biler!

Væskestanden i servovæskebeholderen skal stå mellem Min. & Max.

Servostyring kan være elektrisk, og der vil derfor ikke være en servo-væske beholder.

Kontrol af ratslør:
* Start motoren, stil hjulene i lige-udstilling.
* Rul vinduet ned og gå ud af bilen.
* Drej på rattet og se efter om hjulet følger rattets bevægelse. (Følger hjulet ikke bevægelsen er der ratslør).

ABS bremser

ABS står for Anti-blokerings-system, hvilket vil sige. at hjulene ikke blokeres ved hårde opbremsninger. Dette giver normalt en bedre og mere sikker bremsning. ABS-lampen skal slukke kort tid efter motoren startes, i så fald er kørsel ikke tilladt, da det kan indikere fejl i bremsesystemet.

Driftsbremse ( Fodbremse )

Skal virke på alle 4 hjul.

Skal kunne bremse bilen hurtigt, sikkert og virksomt ved alle hastigheder og belastninger.

Det kan være et 2 kreds hydraulisk bremsesystem (virker med væsketryk).
Hvis den ene kreds svigter, virker den anden som nødbremse.
Hvis den ene kreds svigter skal bilen slæbes væk, da man ikke må køre med defekte bremser.

Kontrol af driftsbremsen: (Fodbremsen)
* Bremsepedalen skal have en skridsikker overflade.
* Bremsepedalen må højst kunne trædes halvvejs ned.
* Bremsepedalen må ikke synke ved konstant tryk.
* Bremsepedalen skal have 1 cm frigang.

Kontrol af vakuumforstærkeren

Vakuumforstærkeren kaldes også bremseforstærker.

Kontrolleres på følgende måde:
* Pump bremsepedalen 4 til 5 gange med slukket motor.
* Hold derefter pedalen nedtrådt.
* Start motoren.
* Pedalen bør synke ca. 1 cm, som tegn på at vakuumforstærkeren virker.

Parkeringsbremsen: (Håndbremsen)

Skal være mekanisk og virke på mindst 2 hjul.

Skal kunne holde bilen på en hældende vej og blive stående i fastspændt tilstand.

Nødbremsen

Kan være den ene kreds i driftsbremsen, eller parkeringsbremsen.

Skal kunne bremse bilen sikkert hvis driftsbremsen svigter.

Lygter

Lygter foran på bilen skal have et hvid / gulligt lys, samt have ens farve og styrke.

Motordrevne køretøjer skal om dagen køre med nærlys eller særligt kørelys. I lygtetændingstiden skal nærlyset som det mindste være tændt.

Positionslygter

Antal: 4 stk. (2 foran og 2 bagpå bilen).

Skal kunne ses fra min. 300 meter afstand.

Må ikke virke blændende.

Nærlyslygter

Antal: 2 stk.

Skal oplyse vejen min. 30 meter frem.

Må ikke blænde.

Skal være asymmetrisk til højre.

Lyskeglen skal have et fald på 1 %. (svarende til et fald på 1 cm pr. meter ).

Sådan kontroller man, at lysgrænsen falder 1%:
* Kan kontrolleres ved at man stiller sig lige foran lygten og måler hvor den øverste kant af
lyskeglen rammer benet.
* Så træder man 1 m. tilbage og lysgrænsen burde være faldet 1 cm.

Fjernlyslygter

Antal: Minimum 2 stk.

Skal oplyse vejen min. 100 meter frem.

Må godt virke blændende.

Skal have en kontrollampe i instrumentpanelet.

Baglygter

Antal: 2 stk.

Farve: Skal lyse Rødt.

Skal kunne ses fra mindst 300 meters afstand.

Må ikke virke blændende.

Stoplygter

Antal: 3 stk.

Farve: Skal lyse rødt.

Skal lyse væsentligt kraftigere end baglygterne (Ca. 3,5 gange så kraftigt).

Må ikke virke blændende.

Reflekser

Antal: 2 stk.

Farve: Skal være røde.

Må ikke være trekantede.

Nummerpladelygter

Antal: Mindst 1 stk. bagpå bilen.

Farve: Skal lyse hvidt.

Nummerpladen skal kunne aflæses fra mindst 20 meters afstand.

Blinklygter

Antal: 6 stk.

Farve: Skal lyse gult / orange.

Skal kunne ses i kraftigt sollys.

Skal blinke 60 – 120 gange i minuttet. (1 ½ gang i sekundet).

Horn

Hornet skal have en klar og konstant tone, der ikke må ændre frekvens.
Hornet må kun benyttes til, at afværge en fare!

Karosseriet

Karosseriet skal være uden skarpe kanter (rust, tæring m.m.) og må ikke være monteret med farlige emner eller udragende dele.

Motorhjelm, bagklap og døre

Skal alle være låsesikret, så de ikke kan springe op under kørslen. Bilen skal også være forsynet med en godkendt tyverisikring (ratlås, gearlås eller lignende).

Sikkerhedsseler

Skal være godkendte. Biler skal normalt være forsynet med sikkerhedsseler på alle siddepladser. Er der børn i bilen skal de være fastspændt efter reglerne der gælder for barnets alder, vægt og højde.

Ruder og spejle

Skal være hele og rene, og der må ikke køres i bilen før man har frit udsyn i alle ruder.
Sne, dug eller kondens skal være fjernet.

Vinduesviskerne skal virke og der skal være sprinklervæske i beholderen.

Spejle

Bilen skal være med monteret med et indvendigt førerspejl og to udvendigt førerspejl i venstre og højre side.

Nakkestøtter

Skal være monteret på forsæderne i bilen

Kulilte

Kulilte er livsfarlig at indånde, og man må under ingen omstændigheder starte bilen i lukket lokaler/rum! Kulilteten kan ikke ses, smages eller lugtes og optages i blodet i stedet for ilt. Selv meget små mængder kan give hovedpine eller kvalme.

NB: Overnævnte er kun et uddrag af nogle af de dele der er i færdselslæren, og er derfor ikke fyldestgørende. Vi henviser derfor til ”Køreskolens Teoribog” for yderligere information. Der tages naturligvis forbehold for eventuelle fejl eller mangler på siden.