+45 91 91 69 69
kontakt@teoritimen.dk
sikker betaling med kreditkort teoritimen.dk

Forstå og bestå teoriprøven

Teoriprøverne er nogle gange lidt underligt formuleret, og indimellem svarer teorien ikke helt til den måde som nogle bilister kører på.

Alle teoriprøverne er bygget op på den måde at du får forklaret en trafiksituation, hvorefter du får tre til fire svarmuligheder til hvordan du skal forholde dig. Ved spørgsmål angående standsning og parkering vil der typisk kun være to svarmuligheder. Der er som regel minimum to spørgsmål i denne kategori i hver teoriprøve.

Her er nogle pointers til hvordan man skal forstå den måde som spørgsmålene er stillet på, og hvordan man hurtigt kommer ”ind i rytmen” med at svare rigtigt på spørgsmålene.

1. SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ

Når man kører bil, skal man være opmærksom på mange forskellige ting ad gangen.
Når der i teoriprøverne spørges om man skal være ”særlig opmærksom på” et eller andet, spørges der i virkeligheden om hvad skal du være mest opmærksom på i denne situation. Det som man skal være mest opmærksom på er det som først har indflydelse på ens videre kørsel.

Hvis der for eksempel er et billede hvor der er et vejarbejde i højre side af vejen, og længere henne ad vejen er en lysregulering, så skal du være særlig opmærksom på vejarbejdet, men kun være ”opmærksom” på lysreguleringen.

2. HVOR LANGSOMT ER LANGSOMT

Billederne til teoriprøven er stillbilleder, så nogle af tingene skal forklares i det indledende spørgsmål. Du får for eksempel at vide hvor stærkt du selv kører.
Hvis du for eksempel kører 40 KM/t. i et tættere bebygget område, så har du allerede sat hastigheden lidt ned. Hvis du får at vide at den forankørende kører langsomt, så betyder det væsentligt langsommere end dig, og det vil være hensigtsmæssigt at overhale hvis det kan gøres lovligt, og uden at være til fare eller unødig ulempe for færdslen.

3. ET SPØRGSMÅL / SVAR AD GANGEN

Når man ser et billede med sne eller is ved kørebanen tænker man at der nok kommer en svar mulighed hvor man skal være opmærksom på nedsat vejgreb. Du skal ikke sidde og vente på det svar som du tror kommer, og så ikke koncentrerer dig om de andre spørgsmål. Det kan være at svarmuligheden slet ikke kommer, da det ikke var relevant lige i denne situation.

4. LAD VÆRE MED AT OVERTÆNKE 

Pas på ikke at overtænke billederne. De er ikke alle sammen så indviklede. Nogle billeder er meget simple, og hvis man sidder og tænker at det var ”for nemt”, så er det ikke nødvendigvis rigtigt. Nogle spørgsmål er virkelig nemme.

5. HVAD HAR RELEVANS FOR DIG

Du skal som sagt være opmærksom på mange ting, men nogle gange spørges der ind til ting som egentligt ikke har relevans for din videre færdsel. Hvis der for eksempel spørges om du skal være opmærksom på en færdselstavle der viser at der er vejarbejde på en sidevej, men du har fået at vide at du skal fortsætte ligeud, så skal du svare nej.

6. ALDRIG 4 X NEJ

Der er aldrig fire svarmuligheder hvor svaret er nej til ét billede. Der kan godt være to gange nej i billeder omhandlende parkering og standsning.

7. VEJENS TYPE

Hvis der spørges om du skal være opmærksom på vejens type, så skal der være noget der fortæller dig hvilken type vej der er tale, om for at du skal svare ja. Det kan for eksempel være en færdselstavle for hovedvej / motorvej / motortrafikvej / gågade / opholdslegeområde eller lignende.

8. STOL PÅ DIN MAVEFORNEMMELSE

Den første indskydelse er ofte den rigtige! Hvis man kommer til at overtænke et spørgsmål, og retter det flere gange, så mister man ofte koncentrationen, og hører måske ikke ét eller flere af de andre spørgsmål som man så kan komme i tvivl om bagefter. 

3 Dage

49 DKK

Adgang til alle
teoriprøverne i 3 dage.

Prisen er inkl. moms 

14 Dage

99,- DKK

Adgang til alle
teoriprøverne i 14 dage.

Prisen er inkl. moms

30 Dage

149,- DKK

Adgang til alle
teoriprøverne i 30 dage.

Prisen er inkl. moms 

90 Dage

299,- DKK

Adgang til alle
teoriprøverne i 90 dage.

Beståelse GARANTI

Prisen er inkl. moms

9. SLAP AF

En teoriprøve kan føles lidt ligesom en eksamen, og det er nemt at stresse sig selv over om man består eller ej. Prøv at slappe af, og sørg for at være i god tid ved prøvestedet. Hav styr på de papirer som du skal have med til prøven, og øv dig på netprøverne indtil du er nede på et par fejl i hver prøve. Det giver også en god selvtillid at vide at man kan bestå.

10. ØVELSE GØR MESTER

Træn i teoriprøver på Teoritimen, og tag gerne samme teoriprøve flere gange så du øver dig i at svare rigtigt, og kommer ”ind i rytmen” samtidig med at du vænner dig til den lidt specielle måde som spørgsmålene stilles på.