+45 91 91 69 69
kontakt@teoritimen.dk
sikker betaling med kreditkort teoritimen.dk

Påbudstavler

Påbudstavler

Påbudstavler er cirkelformede med en blå bund og et hvidt symbol, som angiver påbuddets art.
Påbudstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra påbuddet gælder.
Der anvendes følgende påbudstavler.

D 11,1 - Påbudt kørselsretning

Påbudt kørselsretning.

D 11,2 - Påbudt kørselsretning

Påbudt kørselsretning.

D 11,3 - Påbudt kørselsretning

Påbudt kørselsretning.

D 11,4 - Påbudt kørselsretning

Påbudt kørselsretning.

D 11,5 - Påbudt kørselsretning

Påbudt kørselsretning.

D 11,6 - Påbudt kørselsretning

Påbudt kørselsretning

D 11,7 - Påbudt kørselsretning

Påbudt kørselsretning.

D 11,8 - Påbudt kørselsretning

Påbudt kørselsretning

D 12 - Påbudt kørselsretning i rundkørsel

Påbudt kørselsretning i rundkørsel.

D 15,2 - Påbudt passage

Tavlen angiver, at motorkøretøjer og store knallerter skal passere tavlen på den side, som pilen peger mod. Det gælder dog ikke for kørsel til stoppested, i en busbane, parkeringsbane eller lignende.

D 15,3 - Påbudt passage

Tavlen angiver, at motorkøretøjer og store knallerter skal passere tavlen på den side, som pilen peger mod. Det gælder dog ikke for kørsel til stoppested, i en busbane, parkeringsbane eller lignende.

D 16 - Valgfri passage

Tavlen angiver, at motorkøretøjer og store knallerter kan passere tavlen på begge
sider.

D 21 - Cykelsti

Tavlen angiver bane, som skal benyttes af cyklister og førere af små knallerter og kun må benyttes af disse (Dog under hensyntagen til færdselslovens § 14 stk. 3.) Banen kan dog benyttes af fodgængere. Det kan angives med en undertavle, at en lille knallert skal føres på kørebanen.

UD 21,1 - Dobbeltrettet cykeltrafik

Undertavlen angiver, at cykelstien har trafik i begge retninger.

UD 21,2 - Dobbeltrettet cykeltrafik ophører

Undertavlen angiver, at cykelstien ikke længere har trafik i begge retninger.

UD 1

Undertavlen udpeger den bane, som kun må benyttes af den færdselsart, der angives
med hovedtavlens symbol.

D 22 - Gangsti

Tavlen angiver bane, som skal benyttes af gående og kun må benyttes af disse.

D 23- Ridesti

Tavlen angiver bane, som skal benyttes af ridende og kun må benyttes af disse.

D 26 - Delt sti

Tavlen angiver sti med flere baner, der er adskilt ved afstribning, rabat eller lignende.
Hver bane skal benyttes af den færdselsart, der angives med et symbol, og må kun benyttes af denne.

D 27 - Fællessti

Tavlen angiver bane, som skal benyttes af flere færdselsarter og kun må benyttes af disse. Arterne angives ved symbol. Trafikanter på fællessti skal udvise gensidig hensynsfuldhed.

D 55 - Mindste hastighed

Påbuddet gælder kørende bortset fra cyklister og førere af små knallerter. Det gælder, indtil det ophæves ved tavlen D 56 eller ved afstandsangivelse på en undertavle.

D 56 - Ophør af mindste hastighed

Ophør af mindste hastighed.

NB: Overnævnte er kun et uddrag af nogle af de dele der er i færdselslæren, og er derfor ikke fyldestgørende. Vi henviser derfor til ”Køreskolens Teoribog” for yderligere information. Der tages naturligvis forbehold for eventuelle fejl eller mangler på siden. Vi du læse mere om, eller se flere færdselstavler – Klik her