+45 91 91 69 69
kontakt@teoritimen.dk
sikker betaling med kreditkort teoritimen.dk

Oplysningstavler

Oplysningstavler

Oplysningstavler er rektangulære. De har med de angivne undtagelser. en blå bund og et hvidt symbol eller hvid tekst. Oplysningstavler kan dog være sorte med lyse bogstaver og symboler. Oplysningstavler opsættes i nærheden af det sted eller ved begyndelsen af den vejstrækning, som tavlens indhold vedrører. Tavler, der opsættes i nogen afstand, kan forsynes med afstandsangivelse forneden på tavlen eller på en undertavle. Der anvendes følgende oplysningstavler

E 11,1 - Ophængt pilafmærkning

Tavlen angiver kørselsretningen i krydset, som vognbanen under en tavle
er beregnet for.

E 11,4 - Ophængt pilafmærkning

Tavlen angiver kørselsretningen i krydset, som vognbanen under en tavle
er beregnet for.

E 11,5 - Ophængt pilafmærkning

Tavlen angiver kørselsretningen i krydset, som vognbanen under en tavle
er beregnet for.

E 11,6 - Ophængt pilafmærkning

Tavlen angiver kørselsretningen i krydset, som vognbanen under en tavle
er beregnet for.

E 11,7 - Ophængt pilafmærkning

Tavlen angiver kørselsretningen i krydset, som vognbanen under en tavle
er beregnet for.

E 11,8 - Ophængt pilafmærkning

Tavlen angiver kørselsretningen i krydset, som vognbanen under en tavle
er beregnet for.

E 11,9 - Ophængt pilafmærkning

Tavlen angiver kørselsretningen i krydset, som vognbanen under en tavle
er beregnet for.

E 15 - Vognbaner ved kryds

Tavlen angiver de kørselsretninger der er i krydset, som de enkelte vognbaner er beregnet
for. Der kan på tavlen vises afmærkninger på kørebanen, rabatter og lignende.

E 16,1 - Vognbaneforløb med sammenfletning

Tavlen angiver vognbanernes forløb og færdselsretningen. Der kan på tavlen vises rabatter, forhindringer og lignende, ligesom vognbaner fra den modsatte færdselsretning kan være angivet. Ved reduktion af vognbaneantallet skal de kørende vise gensidig hensyn.

E 16,2 - Vognbaneforløb med vognbaneskift

Tavlen angiver vognbanernes forløb og færdselsretningen. Der kan på tavlen vises rabatter, forhindringer og lignende, ligesom vognbaner fra den modsatte færdselsretning kan være angivet. Ved reduktion af vognbaneantallet skal den kørende, der skifter vognbane, sikre sig, at dette kan ske uden fare eller unødig ulempe for andre.

E 17 - Fodgængerfelt

Fodgængerfelt

E 18 - Blind vej

Med en tynd hvid streg kan det angives, at vejen fortsætter i en sti.

E 19 - Ensrettet færdsel

Ensrettet færdsel.

E 21,1 - Anbefalet rute for cyklister

På ruter afmærket med E 21,1 kan kørsel med lille knallert være forbudt på
visse delstrækninger.

E 21,2 - Anbefalet rute for vandrere

Anbefalet rute for vandrere.

E 21,3 - Anbefalet rute for ridende

Anbefalet rute for ridende.

E 21,4 - Anbefalet rute for lille knallert

Anbefalet rute for lille knallert.

E 22,1 - Anbefalet rute for lastbiler

Anbefalet rute for lastbiler.

E 22,2 - Anbefalet rute for køretøjer med farligt gods

Vedrørende definitionen af farligt gods – se tekst til C 23,3 Kørsel med farligt
gods forbudt.

E 31,1 - Busholdeplads for fjerntrafik

Tavlen angiver den plads, hvor busser må standse, og hvor bestemmelserne om busstoppested gælder.

E 31,2 - Busholdeplads for nærtrafik

Tavlen angiver pladsen, hvor busser må standse, og hvor bestemmelserne om busstoppested gælder.

E 31,3 - Taxiholdeplads

Taxiholdeplads.

E 33,1 - Parkering

Tavlen angiver areal, som er beregnet til parkering.

E 37 - Krybespor

Tavlen angiver særlig vognbane, som skal anvendes af køretøjer, der kører med lavere hastighed end den, der er angivet for den øvrige kørebane.

E 39 - Anbefalet hastighed

Tavlen angiver, at vejen ikke er egnet til kørsel med højere hastighed end den angivne. Anbefalingen gælder indtil den ophæves med tavle E 40 eller ved afstandsangivelse på en undertavle.

E 40 - Anbefalet hastighed ophører

Anbefalet hastighed ophører.

E 41 - Hastighedsangivelse for frakørsel

Tavlen angiver den hastighed, hvormed et sving på en frakørselsvej under normale forhold kan gennemkøres.

E 42 - Motorvej

Tavlen angiver vejstrækning, hvor de særlige regler om kørsel på motorvej og til- og frakørselsveje til motorvej gælder.

E 43 - Motortrafikvej

Tavlen angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler om kørsel på motortrafikvej og til- og frakørselsveje til motortrafikvej gælder.

E 44 - Motorvej ophører

Tavlen anvendes normalt ikke ved frakørslers tilslutning til det almindelige vejnet.

E 45 - Motortrafikvej ophører

Tavlen anvendes normalt ikke på veje, der krydser en motortrafikvej eller ved frakørslers tilslutning til det almindelige vejnet.

E 49 - Gågade

Tavlen angiver et område, hvor særlige færdselsregler gælder.

E 50 - Ophør af gågade

Ophør af gågade.

E 51 - Opholds- og legeområde

Tavlen angiver et område, hvor særlige færdselsregler gælder.

E 52 - Ophør af opholds- og legeområde

Ophør af opholds- og legeområde.

E 53 - Område med fartdæmpning

Tavlen angiver et område, hvor kørebanen er indrettet således, at den ikke er egnet til kørsel med højere hastighed end den angivne. Tavlen kan anvendes med undertavler til forvarsling.

E 54 - Ophør af område med fartdæmpning

Ophør af område med fartdæmpning.

E 55 - Tættere bebygget område

Tavlen angiver et område, hvor færdselslovens regler for tættere bebygget område gælder.

E 56 - Ophør af tættere bebygget område

Ophør af tættere bebygget område

E 80 - Generelle hastighedsbegrænsninger

Tavlen angiver de generelle hastighedsbegrænsninger, som gælder i landet.

NB: Overnævnte er kun et uddrag af nogle af de dele der er i færdselslæren, og er derfor ikke fyldestgørende. Vi henviser derfor til ”Køreskolens Teoribog” for yderligere information. Der tages naturligvis forbehold for eventuelle fejl eller mangler på siden. Vi du læse mere om, eller se flere færdselstavler – Klik her