+45 91 91 69 69
kontakt@teoritimen.dk
sikker betaling med kreditkort teoritimen.dk

Advarselstavler

Advarselstavler

Advarselstavler er trekantede med spidsen opad. De har en rød rand og et hvidt midterfelt med et sort symbol, som angiver farens art.
Der anvendes følgende advarselstavler:

A 11 - Farligt vejkryds

Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt
Hvis der kun forekommer vejtilslutning i én vejside, kan det vises på symbolet.

A 16 - Rundkørsel

Rundkørsel forude

A 17 - Fodgængerfelt

Ses I forbindelse med undertavler hvor teksten »Gågade« angiver en krydsende gågade.

A 18 - Modkørende færdsel

Tavlen kan opsættes ved begyndelsen af en strækning med modkørende færdsel.

A 19 - Lyssignal

Lyssignal (Se yderligere i teori håndbogen under tegn og dirigering)

A 20 - Kø

Tavlen angiver særlig risiko for kødannelse.

A 21 - Cyklister

Tavlen angiver særlig fare, hvor cyklister og førere af små knallerter kører ud på kørebanen eller krydser den.

A 22 - Børn

Tavlen angiver særlig fare, hvor børn færdes på eller ved vej.

A 23 - Ryttere

Ryttere kan forekomme.

A 26 - Dyrevildt

På tavlen kan der anvendes symboler, der viser andre dyr. Tavlen ses ofte i skovområder, hvor der er risiko for dyr på vejen.

A 27 - Kreaturer

På tavlen kan anvendes symboler, der viser andre dyr. Tavlen ses ofte ved landbrugsområder.

A 31 - Glat vej

Tavlen angiver, at kørebanen kan være unormalt glat. Årsagen skal angives på undertavle, f.eks. »Glat i vådt føre«.

UA 31 - Isglat

Symbolet kan suppleres med teksten »Is glat«.

A 33 - Løse sten

Tavlen angiver særlig fare for stenslag.

A 34 - Stenskred

Tavlen angiver særlig fare for stenskred og for nedfaldne sten.

A 35 - Farlig rabat

Årsagen til en farlig rabat kan angives på undertavler, f.eks. »Blød rabat« eller »Høj kant«.

A 36 - Bump

Tavlen angiver hastighedsdæmpende bump på vejen.

A 37 - Ujævn vej

Tavlen angiver farlige ujævnheder på vejen.

A 39 - Vejarbejde

Vejarbejde

A 41,1 - Højresving

Højresving forude.

A 41,2 - Venstresving

Venstresving forude.

A 42,1 - Flere sving.

Flere sving, det første til højre.

A 42,2 - Flere sving

Flere sving, det første til venstre.

NB!
Vedrørende A 41-42: Tavlerne angiver farlige vejsving, hvor tavlerne A 42,1 og A 42,2 anvendes til advarsel om mere end to sving.

UA 41 - Hastighedsangivelse

Undertavlen angiver den hastighed, hvormed svinget eller svingene under normale forhold kan gennemkøres.

A 43,1 - Indsnævret vej

Indsnævret vej

A 43,2 - Indsnævret vej

Indsnævret vej i venstre side.

A 43,3 - Indsnævret vej

Indsnævret vej i højre side

UA 43 - Fri bredde

Undertavlen angiver den fri-bredde der er på den indsnævrede strækning.

A 44 - Tunnel

Tunnel forude.

A 46,1 - Stejl nedkørsel

Stejl nedkørsel.

A 46,2 - Stejl stigning

Stejl stigning.

A 72 - Jernbaneoverkørsel

Jernbaneoverkørsel uden bomme.

UA 72 - Se efter tog

Undertavlen anvendes ved jernbaneoverkørsler, der alene er sikret ved afmærkning med eventuelt oversigts-areal. Tavlen opsættes både som undertavle til A 72 og til A 74. Tavlen anvendes dog ikke, når jernbaneoverkørslen er afmærket med B 13 Stop.

A 73 - Jernbaneoverkørsel

Jernbaneoverkørsel med bomme.

UA 73 - Varsling af elektrificeret bane

Undertavlen anvendes ved jernbaneoverkørsler, hvor der er strømførende ledninger i overkørslen. Afstanden på tavlen er den sikre frihøjde under strømførende ledninger. Undertavlen kan ophænges selvstændigt over kørebanen
umiddelbart før en jernbaneoverkørsel.

A 74,1 - Krydsmærke

Krydsmærke for enkeltsporet jernbaneoverkørsel.

A 74,2 - Krydsmærke

Krydsmærke for flersporet jernbaneoverkørsel.

A 75 - Afstandsmærker

Tavler opsat på venstre vejside.
Tavlerne angiver afstanden til jernbaneoverkørsel. De anvendes i forbindelse med tavlerne A 72 og A 73 på veje med betydelig og hurtigt kørende trafik. Tavlerne anvendes normalt ikke på veje, hvor den tilladte hastighed er 60 km/h eller lavere.

A 75 - Afstandsmærker

Tavler opsat på højre vejside.
Tavlerne angiver afstanden til jernbaneoverkørsel. De anvendes i forbindelse med tavlerne A 72 og A 73 på veje med betydelig og hurtigt kørende trafik. Tavlerne anvendes normalt ikke på veje, hvor den tilladte hastighed er 60 km/h eller lavere.

A 91 - Oplukkelig bro

Oplukkelig bro.

A 92 - Havnekaj

Tavlen angiver færgeleje, kaj eller lignende. Tavlen kan foruden i normal afstand, opsættes umiddelbart på kanten af kajen eller lignende.

A 95 - Sidevind

Sidevind kan forekomme.

A 96 - Lavtgående fly

Lavtgående fly.

A 99 - Anden fare

Tavlen angiver fare, hvis art anføres på tavlen under advarselstavlen.

NB: Overnævnte er kun et uddrag af nogle af de dele der er i færdselslæren, og er derfor ikke fyldestgørende. Vi henviser derfor til ”Køreskolens Teoribog” for yderligere information. Der tages naturligvis forbehold for eventuelle fejl eller mangler på siden. Vi du læse mere om, eller se flere færdselstavler – Klik her